Červenec 9, 2018

Právě hledáme

Zde najdeš seznam fotografií/situací, bez kterých skautská interní fotobanka a/nebo skautské fotografie pro média nebudou kompletní. Prosíme, pokud takové fotografie máš, pomoz nám a nahraj je prostřednictvím tohoto webu. Při výběru fotografií nezapomeň na to, co by dobrá skautská fotka měla obsahovat. Děkujeme!

0) Všechny skautské fotky

V tuto chvíli máme velký zájem o jakékoli skautské fotky. Témata a situace níže nám v tuto chvíli chybí.

1) Obecná témata

 • Současný, atraktivní a aktualizovaný program, pestrá paleta aktivit
 • Hezký vztah mezi vedoucími a dětmi, blízkost
 • Schůzka v klubovně
 • Výprava (vaření na ohni, aktivity v přírodě, spaní venku)
 • Dobrá parta (banda dětí spolu, mladí lidé spolu – skupinovky)
 • Spolupráce (na schůzce, na závodech, na táboře)
 • Fyzická zdatnost (závod, sport, zápolení)
 • Skauting v zimě, zimní aktivity
 • Putování a jeho různé formy
 • Výzvy, překonávání komfortní hranice
 • Umělecké aktivity
 • Různé typy dobrodružsví
 • Různé typy sportu
 • Služba společnosti, pomoc okolí, prospěšnost, fungování v okolní komunitě
 • Vzdělávání (kurzy – rádci, vedoucí)
 • Seberozvoj
 • Skautští rodiče

2) Konkrétní témata

 • Dron a další (inovativní) technika
 • Hamaka
 • Slackline
 • Sněžnice
 • Koloběžky, trampolíny
 • Plnění stezky
 • Plnění odborek

3) Situace

 • Kluci a holky dělající samostatně činnost, ke kterým se běžně děti mimo skaut nedostanou
 • Kluci a holky putující hezkou krajinou
 • Skupinka skautů si hraje s balíkem sena (kluci + holky, šátky)
 • Skupinka kluků a holek na kládě v lese
 • Péče o klubovnu
 • Péče o lodě (vodáci)
 • Vedoucí a děti jak se učí, jak vedoucí češe dětem copánky – ilustrace pěkného vztahu
 • Skautští rodiče se štastní loučí na nádraží, protože vědí, že jejich děti zažijí něco skvělého