Červenec 9, 2018

O webu

Hledáme fotky! Podívej se na seznam hledaných fotek a kdo ví, třeba máš vyfocené něco, co by se nám líbilo.
Děkujeme za zájem účastnit se pilotního provozu uploadovacího webu pro skautskou interní fotobanku! Díky tomuto nástroji můžeš jednoduše zaslat fotografie či videa pro interní i externí použití skautskému komunikačnímu týmu. Jakmile si projdeš tuto stránku, přečti si, prosíme, pravidla použití tohoto nástroje i fotografií. Pravidla použití webu Pravidla použití fotobanky  

K čemu nástroj a fotografie slouží

Tento nahrávací nástroj zjednodušuje komunikaci mezi skautským komunikačním týmem (spravujícím komunikaci s médii, sociální sítě, interní komunikaci či třeba propagační materiály na ústřední úrovni) a autory fotografií. Díky tomu lze sbírat fotografie pro propagaci Junáka – českého skauta (a skautských aktivit obecně) např. pomocí kanálů výše uvedených či skrze ústřední projekty a časopisy.

Tento nástroj neslouží jako prostor pro osobní zálohování fotografií! Pro neomezený prostor na uložení fotografií a další výhody doporučujeme založení skautského Google účtu.

Kam se fotografie nahrávají

Fotobanka, do které se tyto fotografie nahrávají, slouží skautskému komunikačnímu týmu, dalším ústředním orgánům (vč. redakcí skautských časopisů či grafikům) i třetím stranám – médiím. Fotobanka není veřejně přístupná, přístup do ní mají ústřední orgány pouze na vyžádání. Výjimku tvoří Flickr účet Junáka – českého skauta, který je přístupný veřejně a slouží jako úložiště fotografií pro média, tedy jako úložiště velmi omezeného množství protříděných fotografií s jasně uvedenými autory. Fotografie nahrané tímto webem nejsou primárně určeny k dalšímu použití skautskou veřejností; pokud se tak děje, což jsou např. sdílené příspěvky, zakoupené plakáty, fotografie v grafických šablonách a jiné materiály, jsou ošetřené tak, aby původní fotografie nebylo jednoduché uložit a použít jinde a bez vědomí autora (např. tisk, ořez fotografie přesně na rozměr aj.). Fotografie na Flickru jsou určeny pouze pro média; jejich stažení je naopak žádoucí.

Proč fotobanka existuje?

Komunikační tým Junáka – českého skauta věří, že v dnešní době se bez mediální prezence neobejde ani skauting. Stejně jako svůj prostor mají zájmové aktivity, kroužky či nové technologie, i skauting musí reagovat na nutnost “být vidět”. To neznamená, že by činnost komunikačního týmu či mediálních zpravodajů byla důležitější než oddílová činnost. Ne, ba naopak: dobrá oddílová činnost umožňuje sdělovat světu skvělé zprávy, ukazovat skautskou činnost a dobrodružství, které skauti a skautky na svých výpravách či táborech zažívají a šířit skautské hodnoty. Aby toto snažení bylo jednodušší, je třeba mít kvalitní a autentické fotografie, které nepodporují stereotypy veřejnosti, jako je např. sektářství či zastaralost skautingu. (Více o tom, jak by měla vypadat dobrá skautská fotografie, uvádíme na samostatné stránce.) A přesně proto existuje skautská fotobanka: aby skautské radosti, dobrodružství a přátelství mohl vidět celý svět tak, jak se dějí!
Lukáš Neuheisl redaktor externí komunikace Barbora Trojak tisková mluvčí Petr Vaněk zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti
Kontaktovat správce fotobanky